ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟ

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ

‘ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟ’ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಇ- ಪುಸ್ತಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು  ಹದಿನೈದು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಬರೆದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಮೂರು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಲು ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ (ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಚಿತ್ರ) ವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ.

 

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ

ಕಥಾಗುಚ್ಛ , e-bookನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಕಥಾ ಗುಚ್ಛ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ.  ಓದುಗರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.